ДХТЦ-х хаам

Дешаран-хаамийн технологийн центр пачхьалкхан казенни хьукматан  Нохчийн меттан институтан структурни подразделени йу. ДХТЦ кхоьллина пачхьалкхан казенни хьукматан «Нохчийн мотт а, истори а кхиоран институтан»  03. 04. 2020 №43 «Дешаран-хаамийн технологийн «Нохчийн электронни ишкола» кхолларх» омрица. 

ДХТЦ «НЭШ» коьрта декхарш ду: нохчийн мотт а, литература а хаамийн-телекоммуникацийн «Интернет» машанехь жигарайаккхар, Нохчийн Республикин а, Нохчийн Республикин дозанал арахьа а болчу бахархошна нохчийн мотт геналлехь 1амор а, лаам болчарна массарна а нохчийн мотт сихха 1амон аьтто хилийтар, нохчийн меттан а, литературин а йукъарадешаран йерриге а программа (1-11-г1а классаш) электронни кепе йерзор, федеральни пачхьалкхан стандартийн лехамашца дог1уш, нохчийн мотт а, литература а  1амочарна электронни хаамийн-1аморан база кхоллар а, цунах пайдаэцар а, Нохчийн электронни ишколин официале сайтан дакъош хаамех дузар а, лелор а, кхузаманан хаамийн технологийн декъехь белхаш беш болу хьехархойн говзалла лакхайаккхар а, дешаран хаамийн аг1онан кхачамбацаршкахула долчу декъан 1илманан-талламан балхахь дакъа лацар а.

Таханлерчу дийнахь центрехь болх беш итт белхахо ву, царах х1оранна а т1едехкина тайп-тайпана декхарш а ду. Белхахой шина тобане бекъна: хьалхара тоба урхаллин декхаршца болх беш йу, шолг1аниг  – методически хаттарш луьстуш йу. Урхаллин декъехь болх беш болчара берриге а технически болх кхочушбо, йукъарадешаран цхьаьнакхетараллийн хьехархошца з1е латтайо, белхан тобанаш кхуллу, конспекташ гулйо, редактировать йо, д1айазйо, монтаж а йеш, сайта т1е йохку. Ткъа иштта цара лелайо социалан машанан аг1онаш а, Инстаграм-аг1о а.

Дешаран-хаамийн технологийн центр 1илманан белхахоша, Нохчийн электронни ишколана оьшу методически а, практически а материалаш кечйо. Хьалхарчу классан дешархошна элпаш а, аьзнаш а дагахь латтон атта хилийта туьйранийн турпалхойх пацдаоьцу, басехь кечдинчу суьрташца кечйо материалаш. Элпашна а, аьзнашна а ребусаш а, х1еталш-металш а кечдо. Пхоьалг1ачу классийн дешархошна кечбина масех декъа т1ехь болх: синтаксис а, пунктуаци а, фонетика, графика, орфографи а, лексикологи а. Х1ора декъана иттана т1ера пхийттанна т1екхаччалц т1едахкарш ду кечдеш. Х1инцале билгалйина кечйина 1-5-чу классийн нохчийн меттан курс. Иштта кечдеш ду кхетам кхиоран ловзарш а, т1едахкарш а: «Миллионер хила хьанна лаьа», «Дош даста», «Йукъахдитина элп караде», кроссвордаш, хаар-зераш и. кх.д1. Центран белхахой тешна бу, кхузаманан зеделлачух пайда а оьцуш, болх д1абахьаро, Нохчийн Республикин дешархошна, нохчийн маттехула а, литературехула а йолу ишколин программа карайерзон атта хир ду, аьлла.