Рейтинг: 0
Создана 1 шо йуханехьа

Презентаци

Загрузка...

Т1къе пхоьалг1а январь. 

Сулайма-Пайхамар а, зингат а.

Сулайма-Пайхамар хилла новкъахула схьавог1уш. Новккъахь дижина долу зингат самадаьккхина цо.Ша цо сама -даьккхича, дистхилла зингат.

-Оффай, цхьа хаза г1ан гуш дара со -со паччахьа а долуш.Ахьа сама ца даьккхинехьара кхиъ зовкх хьоьгур дара хьуна аса.

-Делдахь ма паччахьала а хилла-кх хьайниг, ши б1аьрг схьабиллича, д1а а долуш-аьлла Сулайма-пайхамара.

-Оффай,-аьлла зингато-ма паччахьалла а дукх хьайниг, ши б1аьрг д1ахьабичча, д1а а дер долуш.